"Dova Việt Nam với mục tiêu mang đến cho các bạn những kiến thức và trải nghiệm thực tế nhất về cách hoạt động và làm việc với những dự án outsource thuần chất "Nhật" hay những dự án start-up, về cuộc sống công sở, về thái độ làm việc, học cách chào đón những áp lực của cuộc sống hiện đại và biến chúng thành động lực để được sống hết mình với công việc, với tuổi trẻ và đam mê.."
Quy trình dịch vụ
01
Phân tích
khách hàng
Chúng tôi lắng nghe những vấn đề, mong muốn và nhu cầu của khách hàng về việc xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm rồi đưa ra các phân tích về khách hàng, thị trường.
02
Lập kế hoạch
Sau khi lắng nghe và phân tích những lo lắng và vấn đề khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra kế hoạch dự kiến, cách thức thực hiện và kinh phí để đáp ứng nhu cầu và thương hiệu của bạn.
03
Ký kết hợp đồng
dich vụ
Sau khi bản kế hoạch được hoàn thành và thống nhất, hai bên sẽ tiến tới ký kết hợp đồng dịch vụ.
04
Triển khai thực thi
kế hoạch
Chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch như đã thống nhất trong bản kế hoạch ngay khi hợp đồng được ký kết. Đội ngũ kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ và tiến hành trao đổi thường xuyên giữa hai bên doanh nghiệp và Dova.
05
Báo cáo
đánh giá hiệu quả
Trong quá trình thực thi, chúng tôi sẽ liên tục báo cáo tiến độ công việc theo tuần, tháng và đưa ra những đánh giá cũng như phân tích hiệu quả công việc để có những điều chỉnh phù hợp với doanh nghiệp và thị trường.